Over Artsenhuis Leopold

Bij ons kan je terecht voor het luisteren naar elk soort gezondheidsprobleem. We stellen een diagnose en starten een therapie volgens de meest recente richtlijnen uit de huisartsgeneeskunde. We willen ons hoeden voor over-en onderbehandelen. We zullen ons hiervoor dan ook continu bijscholen. We gaan ook dagelijks met elkaar in overleg en laten ons bijstaan door een stevig netwerk van zorgverleners.

Anderzijds betekent goede zorg voor ons ook dat er een vertrouwensband is tussen de huisarts en de patiënt. Wij willen in dialoog treden met u en hebben oog voor de bredere context waarin ziek-zijn zich afspeelt.

Zelf willen wij ook het evenwicht tussen ons werk en privéleven bewaken om zo jaar na jaar voor u klaar te staan. Door intensief samen te werken en dagelijks patiëntenoverleg te houden garanderen wij u dat u steeds bij elk van ons terecht kan voor goede zorg.

DOKTERS

Dr. An-Sofie Vandenbulcke

Ik groeide op in Zwevegem en startte in 2006 mijn studies geneeskunde aan de KULAK. Na mijn afstuderen in 2013 vervolledigde ik mijn huisartsenopleiding in de groepspraktijk in Tremelo. In afwachting van de start van Artsenhuis Leopold deed ik verschillende vervangingen in en rond Kortrijk.

Naast de huisartsgeneeskunde heb ik ook een functie als equipe-arts in het palliatief netwerk Zuid-West-Vlaanderen. Ik ben samen met Sarah CRA in het RVT St-Amand. Daarnaast werk ik 2 halve dagen per week voor een instelling voor mensen met een beperking in Bachte-Maria-Leerne. Ik volg geregeld extra opleidingen binnen deze domeinen. Dit alles draagt bij tot het zien van de mens in zijn totaliteit, een must als huisarts.

 

Dr. Sarah Pierloot

Na mijn middelbare studies heb ik mijn thuishaven Oostende verlaten om aan de KULeuven Geneeskunde te gaan studeren. Nadat ik in 2012 afstudeerde als arts, werkte ik eerst twee jaar als assistent Urgentiegeneeskunde in AZ Delta te Roeselare en op de dienst nefrologie van het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper.

Omdat ik op de spoedgevallendienst wat op mijn honger bleef zitten op het vlak van kwaliteitsvolle zorg en opvolging voor de patiënt, besloot ik in 2014 om voor de huisartsgeneeskunde te kiezen.

Mijn tweejarige specialisatie tot huisarts volgde ik in groepspraktijk “Medisch Huis de Statie” in Lauwe. Naast het werk in de praktijk, werk ik ook voor Kind en Gezin en als CRA in het RVT St-Amand te Zwevegem.

Dr. Goedele D’Haene

Ik ben geboren en getogen in Sint-Denijs. Na mijn afstuderen in 2009 heb ik enkele jaren in een groepspraktijk in Limburg gewerkt. Ondertussen kregen mijn man en ik 2 prachtige kinderen en beslisten we terug te keren naar West-Vlaanderen.

Sinds september 2021 versterk ik het team van Artsenhuis Leopold, een warme praktijk met aandacht voor zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid waar ik mezelf als huisarts helemaal thuis voel. Naast huisarts ben ik ook actief als stage-coördinator van huisartsen in opleiding. Het is verrijkend om de volgende generatie van huisartsen mee op te leiden.