Visie verklaring

Body & Mind bestaat 22 jaar als kinesitherapiepraktijk

De afgelopen 10 jaar werd de connectie van fysiek lijden en psychische belasting als onze grootste uitdaging in het werkveld beschouwd. Onze visie is immers dat, net zoals bij de topsporter waar alle mogelijke parameters zo optimaal mogelijk dienen te zijn, zo willen wij ook onze doelgroepen helpen om de dagelijkse belasting van het huidige leven te kunnen dragen,  en  ons op die manier maximaal engageren voor zijn/haar welzijn.

Door de persoon met zijn klachten te benaderen vanuit een integratieve visie; als fysiek, biologisch, psycho-emotioneel en existentieel wezen, trachten we een zo compleet mogelijke ondersteuning te bieden.

Samen leggen we een traject af  waarbij de een de kennis bezit om te ander op zijn weg te helpen,  te ondersteunen en/of te begeleiden en de patiënt  de wens heeft om te groeien, zijn skills te verbeteren, te evolueren en zijn gewenste niveau te bereiken.

Om deze weg met onze patiënten/ cliënten te kunnen bewandelen rekenen op het vertrouwen van u aan ons. Enkel daar waar we elkaar tegemoet komen en communiceren ontstaat een draagvlak dat sterk genoeg is om de zwaarste hindernissen te overwinnen.