Artsenhuis Leopold

Artsenpraktijk Leopold

Wachtdienst Huisartsen

Apotheek van wacht

Tandarts van wacht

Brandweer, ambulance

Brandwondencentrum

Antigifcentrum

Zelfmoordlijn

Teleonthaal (levensproblemen)

Awel (levensproblemen kinderen en jongeren)

Misbruik, geweld, (kinder)mishandeling

PATIËNTENFOLDERS

Vind je dokter Google soms verwarrend? Je kan steeds duidelijke en correcte informatie over bepaalde aandoeningen of ziektes terugvinden op volgende websites:
thuisarts.nl
gezondheidenwetenschap.be

PREVENTIE

Als huisarts willen we de kwaliteit van leven voor jou als patiënt zo hoog mogelijk houden.

Zo blijven preventie en screening heel belangrijk in de gezondheidszorg.

Ons land is goed georganiseerd qua screenen naar bepaalde ziektes. Hieronder een overzicht:

TYPELEEFTIJDWELKE TESTINTERVALUITNODIGING PER POST?UITVOERENDE ARTS ?
Baarmoederhalskanker (cervix)25 – 64 jaaruitstrijkjeelke 3 jaarneenhuisarts of gynaecoloog
Borstkanker50 – 75 jaarmammografieelke 2 jaarjaziekenhuis (radiologie)
Darmkanker (colorectaal)50 – 74 jaarstoelgangsonderzoek (iFOB)elke 2 jaarjahuisarts of overheid
Diabetesafhankelijk van risicoinschattingnuchtere bloedname neenhuisarts