Artsen

Onze visie

Wij willen in onze groepspraktijk goede zorg bieden aan onze patiënten.

Dit betekent enerzijds dat we voor het stellen van een diagnose en het opstarten van een therapie de meest recente richtlijnen uit de huisartsgeneeskunde willen volgen en dat we ons willen hoeden voor over-en onderbehandelen. We zullen ons hiervoor dan ook continu bijscholen. We gaan ook dagelijks met elkaar in overleg en laten ons bijstaan door een stevig netwerk van zorgverleners. Zo nodig wordt er contact opgenomen met een specialist.

Anderzijds betekent goede zorg voor ons ook dat er een vertrouwensband moet zijn tussen de huisarts en de patiënt. Wij willen in dialoog treden met u en hebben oog voor de bredere context waarin ziek-zijn zich afspeelt.
Zelf willen wij ook het evenwicht tussen ons werk en privéleven bewaken om zo jaar na jaar voor u klaar te staan. Door intensief samen te werken en dagelijks patiëntenoverleg te houden garanderen wij u dat u steeds bij elk van ons twee terecht kan voor goede zorg.

Dr. Sarah Pierloot

Na mijn middelbare studies heb ik mijn thuishaven Oostende verlaten om aan de KULeuven Geneeskunde te gaan studeren. Nadat ik in 2012 afstudeerde als arts, werkte ik eerst twee jaar als assistent Urgentiegeneeskunde in AZ Delta te Roeselare en op de dienst nefrologie van het Jan Ypermanziekenhuis te Ieper.
Omdat ik op de spoedgevallendienst wat op mijn honger bleef zitten op het vlak van kwaliteitsvolle zorg en opvolging voor de patiënt, besloot ik in 2014 om voor de huisartsgeneeskunde te kiezen.
Mijn tweejarige specialisatie tot huisarts volgde ik in groepspraktijk “Medisch Huis de Statie” in Lauwe. Naast het werk in de praktijk, werk ik ook voor Kind en Gezin en als CRA in het RVT St-Amand te Zwevegem.

Dr. An-Sofie Vandenbulcke

Ik groeide op in Zwevegem en startte in 2006 mijn studies geneeskunde aan de KULAK. Na mijn afstuderen in 2013 vervolledigde ik mijn huisartsenopleiding in de groepspraktijk in Tremelo. In afwachting van de start van Artsenhuis Leopold deed ik verschillende vervangingen in en rond Kortrijk.
Naast de huisartsgeneeskunde heb ik ook een functie als equipe-arts in het palliatief netwerk Zuid-West-Vlaanderen, werk ik eenmaal per week voor Kind en gezin en ben ik CRA in het RVT St-Amand. Ik volg geregeld extra opleidingen binnen deze domeinen. Dit alles draagt bij tot het zien van de mens in zijn totaliteit, een must als huisarts.